J.S. Bach, D. Scarlatti, A. Soler

 

Nagranie zrealizowano w Pałacu w Rybnej
w dniach 25-27 sierpnia 2015 roku,
na kopii klawesynu dwumanuałowego
wg Pascala Taskin.
Wydawca- Stowarzyszenie Gorczycki.pl

 

 

Recorded at the Palace at Rybna on 25—27 August 2015 on a copy
of a French two-manual harpsichord by Pascal Taskin.
Published by The Gorczycki Society.pl